Trigger-sjefen om innholdsmarkedsføring og bransjeglidninger

Annerledesbyrået Trigger har skjønt noe mange tradisjonelle byråer ikke helt henger med på. Vi har snakket med gründer og leder av Trigger om innholdsmarkedsføring og bransjeglidninger. Han er tydelig i sin tale.

Hvordan vil du definere innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring handler om å utvikle innhold i egne medier som er så godt at målgruppen ønsker å tilegne seg det og dele det med andre. God innholdsmarkedsføring baserer seg på en dypere forståelse av hva målgruppen er genuint opptatt av.

Nøkkelen til suksess er å bruke denne innsikten til å være relevant på målgruppens premisser ved å sette seg inn i en større sammenheng og tørre å snakke om noe mer enn sin egen fortreffelighet.

Hvordan opplever dere at innholdsmarkedsføring har endret byråbransjen de siste to årene?

Innholdsmarkedsføring er en av flere endringsdrivere i byråbransjen, som for tiden opplever at de faglige og forretningsmessige modellene de har arbeidet etter i årevis er under stort press.

Mange av de største byråene har de siste årene gått gjennom store og smertefulle omveltninger for å tilpasse seg en ny tid og jeg er rimelig sikker på at endringene ikke vil bli noe mindre med det første.

Endringene skyldes en kombinasjon av nye medievaner og digital teknologi som åpner for helt nye muligheter for effektiv markedsføring.

Gjennom å kombinere innsiktsfull bruk av data, smart bruk av teknologi og godt innhold kan virksomheter i dag etablere langsiktige relasjoner til sine målgrupper ved å involvere dem i sin egen kommunikasjon.

Denne utviklingen betyr at virksomheter i prinsippet kan utfordre massemedienes distribusjonsmakt ved å bygge sine egne medier så sterke at de får mer igjen for å investere i godt innhold i egne medier enn ved å kun basere sin markedsføring på å kjøpe annonser hos andre.

Det er ingen tvil om at flere og flere virksomheter ser verdien av å bygge sin egen stemme sterk. Dette påvirker igjen budsjettprioriteringer, noe som fører til at stadig flere byråer kaster seg på content-bølgen - uansett om de kaller seg PR-byråer, mediebyråer, reklamebyråer eller om de rendyrker det såkalte content-faget.

Hva anser du som de største utfordringene med content marketing fra et byråperspektiv?

Den største utfordringen er å få flere til å forstå at måten de organiserer sitt eget kommunikasjons- og markedsarbeid på ikke lenger er den mest effektive.

Kampanjemodellen står fortsatt veldig sterkt, og det preger måten de fleste virksomheter har organisert seg på internt. For å få mest mulig ut av både markedsbudsjetter og egne ansatte bør flere legge til rette for en mer dynamisk arbeidsform og organisering, der man i større grad organiserer seg ut i fra hva som skjer i målgruppenes hverdag her og nå enn hva man selv har lyst til å si i en kampanje som går på lufta om et halvt år.

Hva bør virksomheter som ønsker en partner på innholdsmarkedsføring se etter?

Jeg har alltid hatt sansen rådgivere som er fristilt fra å selge egen produksjonskapasitet. De gir oftere uavhengige råd og er til å stole på.

Selv om innholdsmarkedsføring kan være effektivt, så er det ikke slik at det alltid er den beste løsningen. I slike situasjoner trenger man rådgivere som tør å fortelle deg det, og derfor kan det være lurt å være litt på vakt overfor innholdsfundamentalistene som kun prediker sin sannhet i alle sammenhenger.

For det er ikke slik at content marketing er fremtiden alene. Det er et viktig supplement til andre markedsaktiviteter, men det kommer ikke til å erstatte de andre virkemidlene som moderne markedsførere må ha i verktøykassen sin for å gjøre jobben så effektivt som mulig.


Lyst på mer kunnskap og fakta om content marketing? Bestill rapporten som er basert på årets undersøkelse om content marketing i Norge.