Lisensiert innhold: Ikke lenger forbeholdt tradisjonelle medier

I alle år har norske medier kjøpt rettigheter til å bruke innhold fra internasjonale medier på egne medieplattformer. Nå kan merkevarepublisister gjøre det samme.

Ni prosent av respondentene fra årets undersøkelse oppgir at de kjøper rettigheter til å republisere innhold fra eksterne kilder til bruk på egne plattformer. Med lisensiert innhold beholder merkevarepublisistene leserne på egen medieplattform.

Å lisensiere innhold har vært komplisert og ressurskrevende. Frem til nå. 

Medialounge endrer bransjen, og gjør det enkelt og kostnadseffektivt for merkevarepublisister å benytte innhold fra opinionsdannere, magasiner og tidsskrifter fra hele verden, på egne plattformer.

DNB har benyttet seg av denne muligheten. De kombinerer egetprodusert og lisensiert innhold på dnb.no/starte-as. Med god erfaring. DNB.no har på kort tid blitt en populær kilde til inspirasjon for gründere.

Medialounge gjør det også enklere for opphavsrettslig eier, publisisten, å gjøre innholdet tilgjengelig for lisensiering.  Lisensiering av innhold blir en ny inntektskilde og man når ut til nye lesere. 

Jobber du med innholdsmarkedsføring og vil vite hvordan dere kan bruke lisensiert innhold? Kontakt  Henriette Hedløv

Er du publisist, og lurer på hvordan vi jobber? Kontakt Jorunn Flydal